Αφαίρεση Πολυπόδων

Αφαίρεση Πολυπόδων

Ο τρόπος αφαίρεσης ποικίλλει αναλόγως της θέσης τους, του σχήματος, του μεγέθους και της προοπτικής για κακοήθεια. Η λήψη φαρμάκων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος πρέπει να διακοπεί μερικές ημέρες νωρίτερα η πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα πιο συμβατά με την επέμβαση. Οι πολύποδες μπορεί να αποκοπούν με πολυπεκτόμο, να καταστραφούν με διαθερμία ή argon plasma, να γίνει βλεννογονεκτομή (endoscopic mucosal resection – EMR ή endoscopic submucosal disection – ESD) ή τέλος να αφαιρεθούν χειρουργικά.

Αν η αφαίρεση γίνει μέσα σε υγιή όρια, η πιθανότητα υποτροπής είναι ελάχιστη. Παρ’ όλα αυτά ο ασθενής πρέπει να μπει σε κάποιο πρόγραμμα ενδοσκοπικής εποπτείας/παρακολούθησης, διότι υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας πολυπόδων σε άλλα σημεία.

Μεγάλος Πολύπους Παχέος

Μεγάλος Πολύπους Παχέος

Μετά την Εκτομή

Μετά την Εκτομή

Οι πολύποδες μπορεί να εντοπισθούν τυχαία, κατά την ενδοσκόπηση για κάποιο διαγνωστικό έλεγχο. Μερικές φορές μπορεί να δημιουργήσουν συμπτώματα, όπως αιμορραγία, αναιμία ή απόφραξη. Στο παχύ έντερο συχνά εντοπίζονται κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου. Ο προληπτικός έλεγχος με κολονοσκόπηση στα 50 έτη ή νωρίτερα, εφ’ όσον υπάρχουν παράγοντες κινδύνου στο ιστορικό, θεωρείται πλέον υποχρεωτικός σε όλα τα προηγμένα κράτη.