Οξεία & Χρονία Παγκρεατίτις

Οξεία & Χρονία Παγκρεατίτις

Οξεία παγκρεατίτις είναι μία ξαφνική καταστροφή και φλεγμονή (αντίδραση) του παγκρέατος. Χαρακτηρίζεται από έντονο κοιλιακό άλγος στην άνω κοιλία, με αντανάκλαση προς την πλάτη και αύξηση των παγκρεατικών ενζύμων.

Με βάση την νεότερη ταξινόμηση η παγκρεατίτιδα μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή και σοβαρή. Τα κυριότερα αίτια είναι:

  • Λιθίαση χοληφόρων
  • Αλκοόλ
  • Φάρμακα
  • ERCP
  • Υπερασβεστιαιμία
  • Οικογενής υπερλιπιδαιμία
  • Απόφραξη του παγκρεατικού πόρου (νεόπλασμα, δισχιδές πάγκρεας)
  • Κληρονομική παγκρεατίτιδα

Ανάλογα με την σοβαρότητα ακολουθείται και η αντίστοιχη θεραπεία, η οποία είναι συνήθως συντηρητική και σπανιότερα χειρουργική. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένης ομάδας Ιατρών, την οποία το ΑΔΡΙΑΝΙΟ Κέντρο διαθέτει.

Χρόνια παγκρεατίτις είναι η συνεχής φλεγμονή του παγκρέατος, από επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξείας παγκρεατίτιδας. Η επανάληψη αυτών των επεισοδίων οδηγεί σε συσσώρευση μη αναστρέψιμων ιστολογικών βλαβών και καταστροφή του οργάνου.

Παρουσιάζεται με χρόνιο κοιλιακό άλγος και διαταραχές της λειτουργικότητας του παγκρέατος (διάρροια, δυσαπορρόφηση).

Αίτια

Τα κυριότερα αίτια στον δυτικό κόσμο είναι η κατάχρηση αλκοόλ, η κληρονομική παγκρεατίτιδα, η αυτοάνοση παγκρεατίτιδα και ανατομικές ανωμαλίες του οργάνου.

Η διάγνωση της κατάστασης αυτής πολλές φορές είναι δύσκολη και απαιτεί πολλές και εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως αξονική τομογραφία, ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS), ERCP κλπ.