Βιογραφικό

Αρχική / Βιογραφικό

Ιωάννης Σιδηρόπουλος

Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος

Ο Ιωάννης Σιδηρόπουλος αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1989. Έλαβε την ειδικότητα του από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ το 1999.

Κατά την εξειδίκευση απέκτησε εμπειρία σε όλες τις σύγχρονες γνώσεις της Γαστρεντερολογίας και ενδοσκοπικές πράξεις. Ταυτόχρονα ανέπτυξε μεγάλο ενδιαφέρον για την Ηπατολογία.

Μετά τη λήψη της ειδικότητας, υπήρξε κλινικός συνεργάτης της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ, δημιουργώντας και λειτουργώντας το Ηπατολογικό ιατρείο της. Ακολούθως συνεργάσθηκε με το Ηπατολογικό ιατρείο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι υπεύθυνος του Ηπατολογικού ιατρείου της κλινικής Αγ. Λουκάς Θεσσαλονίκης.

Ο γαστρεντερολόγος Ιωάννης Σιδηρόπουλος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αθήνα όπου διατηρεί Κέντρο Γαστρεντερολογικών και Ηπατικών παθήσεων, στη Θεσσαλονίκη όπου μετέχει στο Αδριάνιο Κέντρο Πεπτικών και Μεταβολικών παθήσεων και τέλος στη Βέροια όπου διατηρεί Γαστρεντερολογικό ιατρείο.

Η Γαστρεντερολογία και η Ηπατολογία έχουν υποστεί τεράστιες αλλαγές τα τελευταία έτη. Πολλά δεδομένα έχουν αλλάξει και καινούριες θεραπείες έχουν εμφανισθεί. Ο κ. Ιωάννης Σιδηρόπουλος έχει παρακολουθήσει εντατικά τα περισσότερα συνέδρια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη που αφορούν την Γαστρεντερολογία και το ήπαρ, ευρισκόμενος στην αιχμή της ενημέρωσης και προσφέροντας τις πλέον πρόσφατες γνώσεις στην φροντίδα των ασθενών του.

Είναι μέλος εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εταιρειών και ενώσεων.

 • Μέλος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδος
 • Μέλος της Αμερικανικής Γαστρεντερολογικής Ένωσης (American Gastroenterology Association – AGA)
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος.

Συμμετείχε και συνεχίζει να συμμετέχει σε ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπως το Expert Forum for HBV management Frankfurt, Germany, το Advances in therapeutic endoscopy , το Endoclub Νord Ηamburg, Germany και άλλα. Συμμετείχε επίσης σαν ομιλητής σε πολλά ελληνικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Treatment of chronic Hepatitis C with Pegylated interferon a-2b in patient with thalassemia. 8th International Conference of thalassemia and hemoglopathies
 • Comparative analysis of PEG Interferon a-2b and Lamivudine in the treatment of chronic Hepatitis B patients. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) Conference BOSTON USA 2002
 • Comparative analysis and effect of GM-GSF on neutropenia in PEG Interferon a-2b and ribavirine treated, chronic Hepatitis C patients. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) Conference BOSTON USA 2002
 • Viral hepatitis in IVDUS: A 14-year experience of a simgle liver unit- Epidemiological and clinical data. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) Conference BOSTON USA 2009

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Hypolipidaemic drugs and non alcoholic fatty liver disease: a case report. Fundamental and Clinical Pharmacology Vol 18 supp 1 July 2004
 • Comparative analysis of PEG Interferon a-2b and Lamivudine in the treatment of chronic Hepatitis B patients. Hepatology Vol 36 No 4 2002
 • Comparative analysis and effect of GM-GSF on neutropenia in PEG Interferon a-2b and ribavirine treated, chronic Hepatitis C patients. Hepatology Vol 36 No 4 2002
 • Unusual Epstein-Barr esophageal infection in an immunocompetent patient: a case report. J Med Case Rep. 2009 Jun 29;3:7314.
 • Efficacy of omega-3 fatty acids, atorvastatin and orlistat in non-alcoholic fatty liver disease with dyslipidemia. Indian J Gastroenterol. 2004 Jul-Aug;23(4):131-4
 • Viral hepatitis in IVDUS: A 14-year experience of a simgle liver unit- Epidemiological and clinical data. Hepatology Vol 36 No 4 2009

ΒΡΑΒΕΙΑ

Επιδημιολογικά και Κλινικά δεδομένα λοίμωξης από ιογενή ηπατίτιδα Β και C στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών.
Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης 11ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο Κέρκυρα 2009